logo miski ryżu

Projekt wydawniczy
Fundacji na Rzecz
Wymiany Kulturalnej
z Dalekim Wschodem

Kontakt:
tel. 515100273
e-mail: miskaryzu@o2.pl

II wydania

Miniaturka okładki książki

Z przyjemnością informujemy, że kontynuujemy proces publikowania II wydań książek z klasycznego okresu zen, czyli dynastii tang. Najnowsze dostępne pozycje to "Twarzą do ściany" oraz "Niczego już więcej nie poszukujcie".

Więcej o książkach
Zdjęcie kamiennej rzeźby przedstawiającej smoka

Fundacja

Fundacja na Rzecz Wymiany Kulturalnej
z Dalekim Wschodem jest organizacją pragnącą przybliżyć społeczeństwu polskiemu kulturę krajów Orientu.
W dziale tym znajduje się opis celów i działalności Fundacji, a także profile jej członków.

Przejdź do działu
Zdjęcie przedstawiające otwartą książkę i ułożone na niej trzy kamienie

Projekt wydawniczy

Projekt wydawniczy "miska ryżu" powstał jako odpowiedź na nieobecność na polskim rynku wydawniczym klasycznych tekstów buddyzmu zen. Dział ten przedstawia historię projektu i idee za nim stojące.

Przejdź do działu
Zdjęcie przestawiające kilka książek z oferty miski ryżu

Nasze książki

Nasze książki umożliwiają polskiemu czytelnikowi zapoznanie się z nauczaniem wielkich dawnych mistrzów buddyzmu zen. W dziale tym znajduje się szczegółowy opis każdej z oferowanych przez "miskę ryżu" książek.

Przejdź do działu
Zdjęcie przedstawiające paczkę

Zamówienia

Wszystkie książki znajdujące się w naszej ofercie można kupić za pośrednictwem tej strony internetowej. W tym dziale znajdziesz formularz składania zamówień wraz ze wszystkimi niezbędnymi do tego informacjam i cennikiem.

Przejdź do działu