logo miski ryżu

Projekt wydawniczy
Fundacji na Rzecz
Wymiany Kulturalnej
z Dalekim Wschodem

Kontakt:
tel. 515100273
e-mail: miskaryzu@o2.pl

Linki do stron buddyjskich

Benchen Karma Kamtzang Poland
Związek Buddyjski Tradycji Karma Kamtzang gromadzi wokół siebie ludzi praktykujących buddyzm tybetański według tradycji szkoły Karma Kamtzang, znanej też pod równorzędną nazwą Karma Kagju. Najwyższym autorytetem duchowym tej szkoły jest Jego świątobliwość Gjalłang Karmapa.

Biblioteka Buddyjska
"W naszej bibliotece znajdziecie fragmenty książek, artykułów, felietonów i wywiadów znakomitych nauczycieli buddyjskich..."

Buddyzm Wprost
"Stworzyliśmy tę stronę, aby mogła przynieść pożytek jak największej ilości ludzi szczególnie zainteresowanych buddyzmem. Znajdziecie tutaj cytaty wielkich mistrzów, sztukę oraz słownik."

Cybersangha
Cybersangha to jeden z największych w Polsce serwisów internetowych poświęconych buddyzmowi.

Instytut Marpy
Instytut Marpy pod duchowym przewodnictwem Khenpo Tsultrima Giamtso Rinpocze.

Lama Ole Nydahl
Lama Ole Nydahl i jego żona Hannah są pierwszymi zachodnimi uczniami XVI Karmapy - jednego z największych mistrzów medytacji naszego stulecia - polska strona.

MAHAJANA.NET
Serwis ten ma przejąć funkcję, którą pełnił www.zen.ite.pl, jednak z rozszerzeniem profilu na wszystkie nauki buddyjskie, nie tylko te związane ze szkołą zen. Naszym celem jest wsparcie merytoryczne dla osób zainteresowanych Dharmą Buddy - zarówno dla osób praktykujących, zainteresowanych teorią jak i sympatyzujących.

Polska Sangha Jodo Shinhsu
"Jodo Shinshu jest szkołą buddyzmu Mahajany, jedną z tradycji Czystej Krainy. Założycielem jej jest Shinran Shonin, żyjący w Japonii na przełomie XII i XIII w. Podstawową praktyką Szkół Czystej Krainy jest praktyka Imienia Buddy (Amitabhy) -Nembutsu, przekazana przez Buddę Siakjamuniego."

Przyjaciele Zachodniej Wspólnoty Buddyjskiej
Przyjaciele są ruchem buddyjskim czerpiącym z całego buddyzmu, starają sie stworzyć warunki do autentycznej praktyki buddyzmu w naszej kulturze i w naszych czasach.

Buddyjskie Stowarzyszenie Sfery Dharmy
Polscy uczniowie tradycyjnego chińskiego mistrza Hsuan Hua, praktyka w Warszawie

Stowarzyszenie Zazen International Polska
Oficjalna Strona uczniów Mistrza Zen Kaisena.

Szkoła Zen Kwan Um w Polsce
Oficjalna Strona Szkoły Zen Kuan Um reprenzentujacej na świecie koreański buddyzm Czogie i nauczanie Mistrza Zen Seungh Sahna. W serwisie ponadto adresy stron internetowych ośrodkow i grup szkoły w Polsce i zagranicą.

The Buddhist Book Project Poland
The Buddhist Book Project Poland jest międzynarodowym projektem zmierzającym do realizacji trzech głównych celów:

  1. Gromadzenia, ochrony i udostępniania światowego piśmiennictwa dotyczącego buddyzmu.
  2. Tworzenia centrum informacyjnego, prezentującego światowy dorobek w zakresie studiów buddyjskich.
  3. Prowadzenia działalności promującej zarówno projekt i powstający księgozbiór jak i samą filozofię i kulture buddyzmu. Cel ten realizowany jest poprzez organizowanie konferencji, wykładów, wystaw,oraz prowadzenie działalności wydawniczej.

Vipassana
Buddyjska medytacja wgladu - kazania Buddy, współczesne nauki, info o praktyce i grupa dyskusyjna.

Wspólnota Dzogczen w Polsc
Serwis polskich uczniów Namkhai Norbu Rinpocze.

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Polecamy książki tego wydawnictwa, szczególnie serię Ex Oriente!

Zdrowie i wellness
Strona Rafała Szeremeta

Związek Buddyjski Karma Kagyu
Oficjalny serwis Związku Buddyjskiego Karma Kagyu. W serwisie ponadto adresy stron internetowych ośrodkow i grup Karma Kagyu w Polsce i na świecie.

Związek Buddystów Czan
"Jesteśmy grupą buddystów praktykujących czan (chińską odmianę zen) pod kierunkiem Mistrza Szeng-jena (Sheng-yen) oraz jego ucznia Johna Crooka."

Związek Buddystów Zen Bodhidharma
Oficjalna Strona najstarszej w Polsce wspólnoty zen założonej przez Phillipe'a Kapleau