logo miski ryżu

Projekt wydawniczy
Fundacji na Rzecz
Wymiany Kulturalnej
z Dalekim Wschodem

Kontakt:
tel. 887266638
e-mail: miskaryzu@o2.pl

Fundacja na Rzecz Wymiany Kulturalnej z Dalekim Wschodem

Fundacja powstała w 2002 roku z inicjatywy Roberta Dwilińskiego, fizyka doświadczalnego, który został jej Fundatorem oraz Roberta Bączyka, podróżnika i tłumacza, obecnego Prezesa Zarządu Fundacji.
Głównym celem działania Fundacji jest:

  1. Rozwój wiedzy społeczeństwa polskiego na temat kultur krajów Dalekiego Wschodu.
  2. Przybliżanie osiągnięć myśli filozoficznej i religijnej tego regionu.
  3. Inicjowanie i wspieranie działalności tłumaczeniowej, językoznawczej, kulturoznawczej i religioznawczej.
  4. Rozwijanie i umacnianie zrozumienia oraz tolerancyjnej postawy wobec odmienności kulturowych.

Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez:

  1. Działalność edukacyjną, taką jak organizowanie spotkań otwartych i wykładów, sesji naukowych, konferencji, kampanii informacyjnych.
  2. Działalność wydawniczą i badawczą.
  3. Przyznawanie stypendiów na prace tłumaczeniowe, językoznawcze, kulturoznawcze i religioznawcze.

Zarząd Fundacji

Robert Bączyk (Bon Gak) - Prezes Zarządu; z wykształcenia filolog, praktykujący buddysta zen, człowiek wszechstronny: był muzykiem, pisarzem, dziennikarzem, podróżnikiem, urzędnikiem konsularnym, nauczycielem języków... Teraz, posługując się swoim buddyjskim imieniem Bon Gak, całkowicie poświęcił się tłumaczeniom tekstów zen oraz prowadzeniu Fundacji. Kontakt: miskaryzu@o2.pl, tel. (22) 8340070; 887 266638

Agnieszka Olszewska - członek Zarządu; skończyła resocjalizację na UW, pracuje jako mediatorka i trenerka psychoedukacji. Jest kopalnią pomysłów i nieocenionym konsultantem wszystkich podejmowanych przez Fundację działań. Praktykuje zen, jogę i lubi podróżować po Azji. Kontakt: a.olszewska@mediatorzy.pl

Rada Fundacji

Robert Dwiliński - Fundator Fundacji; aktywny i mający na swoim koncie wiele sukcesów fizyk doświadczalny, doktor UW. Wieloletni sympatyk myśli Dalekiego Wschodu, postanowił wesprzeć swoim doświadczeniem i zapleczem logistycznym naszą inicjatywę.

Andrzej Piotrowski - członek Rady; w 2000 roku, po 16 latach intensywnej praktyki, otrzymał inka - przekaz i tytuł Mistrza Dharmy, zezwalający na nauczanie w Szkole Zen Kuan Um. Pracuje zawodowo jako fizjoterapeuta, a Fundację wspomaga swoim głębokim rozumieniem Dharmy, korektą merytoryczną oraz kontaktami w środowisku buddyjskim.

Maciej Biernacki - członek Rady; znakomity fotograf i świetny przyjaciel, od wielu lat współpracujący z najlepszymi pismami podróżniczymi (National Geographic, Podróże) i nie tylko (Gazeta Wyborcza, Marie Claire). Aktywny podróżnik, również po krajach Dalekiego Wschodu; w Fundacji pełni rolę doradcy artystycznego. Strona www: biernacki.iportfolio.pl