logo miski ryżu

Projekt wydawniczy
Fundacji na Rzecz
Wymiany Kulturalnej
z Dalekim Wschodem

Kontakt:
tel. 515100273
e-mail: miskaryzu@o2.pl

Fundacja na Rzecz Wymiany Kulturalnej z Dalekim Wschodem

Fundacja powstała w 2002 roku z inicjatywy Roberta Dwilińskiego, fizyka doświadczalnego, który został jej Fundatorem oraz Roberta Bączyka, podróżnika i tłumacza, obecnego Prezesa Zarządu Fundacji.
Głównym celem działania Fundacji jest:

  1. Rozwój wiedzy społeczeństwa polskiego na temat kultur krajów Dalekiego Wschodu.
  2. Przybliżanie osiągnięć myśli filozoficznej i religijnej tego regionu.
  3. Inicjowanie i wspieranie działalności tłumaczeniowej, językoznawczej, kulturoznawczej i religioznawczej.
  4. Rozwijanie i umacnianie zrozumienia oraz tolerancyjnej postawy wobec odmienności kulturowych.

Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez:

  1. Działalność edukacyjną, taką jak organizowanie spotkań otwartych i wykładów, sesji naukowych, konferencji, kampanii informacyjnych.
  2. Działalność wydawniczą i badawczą.
  3. Przyznawanie stypendiów na prace tłumaczeniowe, językoznawcze, kulturoznawcze i religioznawcze.

Zarząd Fundacji

Robert Bączyk (Bon Gak) - Prezes Zarządu; z wykształcenia filolog, praktykujący buddysta zen, człowiek wszechstronny: był muzykiem, pisarzem, dziennikarzem, podróżnikiem, urzędnikiem konsularnym, nauczycielem języków... Posługując się swoim buddyjskim imieniem Bon Gak, poświęcił się tłumaczeniom tekstów zen oraz prowadzeniu Fundacji. Obecnie pełni również funkcję opata świątyni Wu Bong Sa w Warszawie. Kontakt: miskaryzu@o2.pl, tel. 510 100273

Agnieszka Olszewska - członek Zarządu; skończyła resocjalizację na UW, pracuje jako mediatorka i trenerka psychoedukacji. Jest kopalnią pomysłów i nieocenionym konsultantem wszystkich podejmowanych przez Fundację działań. Praktykuje zen, jogę i lubi podróżować po Azji.

Rada Fundacji

Robert Dwiliński - Fundator Fundacji; aktywny i mający na swoim koncie wiele sukcesów fizyk doświadczalny, doktor UW. Wieloletni sympatyk myśli Dalekiego Wschodu, postanowił wesprzeć swoim doświadczeniem i zapleczem logistycznym naszą inicjatywę.

Andrzej Piotrowski - członek Rady; w 2016 roku, po 32 latach intensywnej praktyki, otrzymał przekaz i tytuł Mistrza Zen w Szkole Zen Kuan Um. Pracuje zawodowo jako fizjoterapeuta, a Fundację wspomaga swoim głębokim rozumieniem Dharmy, korektą merytoryczną oraz kontaktami w środowisku buddyjskim.

Maciej Biernacki - członek Rady; znakomity fotograf i świetny przyjaciel, od wielu lat współpracujący z najlepszymi pismami podróżniczymi (National Geographic, Podróże) i nie tylko (Gazeta Wyborcza, Marie Claire). Aktywny podróżnik, również po krajach Dalekiego Wschodu; w Fundacji pełni rolę doradcy artystycznego.